Κτήριο Mεταπτυχιακού ΠρογράμματοςΕυελπίδων 47Α & Λευκάδος
Ορκωμοσία Διπλωματούχων 2016Σειρά εισαγωγής 2013
Ιστορικό κτήριο ΑΣΟΕΕΠατησίων 76

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσων & Οργανισμών προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το οποίο διαθέτει τέσσερις [4] έδρες Jean-Monnet, και είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Αριστείας [Centre of Excellence] από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της οικονομικής, θεσμικής, και πολιτικής πραγματικότητας της ΕΕ.

Σκοπός του προγράµµατος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν:
Εµπεριστατωµένη γνώση
  • των οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • των οικονοµικών, νοµικών, κοινωνικών και πολιτικών συνεπειών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα κράτη-µέλη
  • του θεσµικού πλαισίου διαµόρφωσης των πολιτικών της ΕE
  • του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ
Αναλυτικές ικανότητες
  • στη χρήση σύγχρονων µεθόδων έρευνας
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραµµάτων της ΕΕ
  • στην πρόσβαση και επεξεργασία ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων
Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος, ενώ διαλέξεις σε εξειδικευμένες θεματικές περιοχές προσφέρονται από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ και καθηγητές άλλων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και διδασκόντων.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

Μαργαρίτα Κατσίμη