Κτήριο Mεταπτυχιακού ΠρογράμματοςΕυελπίδων 47Α & Λευκάδος
Ορκωμοσία Διπλωματούχων 2016Σειρά εισαγωγής 2013
Ιστορικό κτήριο ΑΣΟΕΕΠατησίων 76

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 
[πλήρους & μερικής φοίτησης]

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (Δ.Ε.Ο.Σ.).

Το Π.Μ.Σ. επανιδρύεται σε νέα βάση, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και με βασικό στόχο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (MSc in International and European Economic Studies), με τις εξής εξειδικεύσεις:
α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics)

Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους & μερικής φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο Κανονισμός Σπουδών και αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Το τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. προσφέρουν για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 τα:

ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)
πλήρους & μερικής φοίτησης

ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) πλήρους φοίτησης.