Θέµατα Ευρωπαϊκής Μακροοικονοµίας

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αφορά τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Μακροοικονομική και ενσωματώνει θεωρητικά και εμπειρικά θέματα των σύγχρονων οικονομιών, όπως η ευρωπαϊκή ανεργία, η στόχευση του πληθωρισμού, η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ και η αξιολόγηση της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής σε περιβάλλον ανοιχτών οικονομιών. Όλα τα θέματα αναλύονται σε συσχέτιση με παραδείγματα από τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, με έμφαση στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Κύριο εγχειρίδιο:

Burda Michael, Wyplosz Charles, 2010, Ευρωπαϊκή μακροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg.

TOPICS IN EUROPEAN MACROECONOMICS

Course Outline

The course covers modern European Macroeconomics and attempts to fill the gap between theory, stylized facts and policy issues. Lecture topics include theoretical and empirical aspects of European economies, like unemployment, inflation targeting, the role of the European Central Bank, the Euro exchange rate and the evaluation of economic policy in open economies. All issues are enriched with examples and case studies from European economies, with special emphasis given on Eurozone countries.

Basic reading:

Burda Michael, Wyplosz Charles, 2010, European Macroeconomis.