Πολιτική Οικονοµία της ΕΕ

To μάθημα εξετάζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών όψεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό:

 • Επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξαρτήσεις από το παρελθόν.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκά μοντέλα καπιταλισμού.
 • Το χάσμα μεταξύ οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης.
 • Η ατροφία των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών.
 • Κερδισμένοι και χαμένοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • Η Ευρώπη στην παγκόσμια πολιτική οικονομία: εμπόριο και χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση.
 • Ενιαία αγορά, πολιτική ανταγωνισμού και οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ: οι συνέπειες και η πολιτική οικονομία.
 • Τα διλήμματα της οικονομικής διακυβέρνησης και οι πολιτικές συνέπειες της νομισματικής ολοκλήρωσης.
 • Ευρύτερη ή/και βαθύτερη Ευρώπη;
 • Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της.
 • Η πολιτική οικονομία της κρίσης της Ευρωζώνης.
 • Ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

De GRAUWE, P., G. MAGNUS, T. MAYER, and H. SCHMIEDING, The Future of Europe’s Economy: Disaster or Deliverance? (Centre for European Reform & LSE, September 2013).
PISANY-FERRY, Jean, The Euro Crisis and Its Aftermath, Oxford, Oxford University Press, 2014.
TSOUKALIS, Loukas, The Unhappy State of the Union: Europe Needs a New Grand Bargain, London, Policy Network, 2014 http://www.policy-network.net/publications/4602/The-Unhappy-State-of-the-Union

POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION

The course examines the interdependence between economic, financial, social and political aspects of European integration, with a special focus on the Eurozone. Issues examined: achievements of European integration and path dependencies. The gap between economic and political integration. The atrophy of European political institutions. Winners and losers of European integration. The EU in the global political economy: trade and financial globalization. Single market, competition policy, and economic governance in the EU: implications and political economy. Dilemmas of economic governance and political implications of monetary integration. Wider or/and deeper Europe? The economic crisis and its implications. The political economy of the Eurozone crisis. The dialogue on the future of Europe.

Suggested Reading

De GRAUWE, P., G. MAGNUS, T. MAYER, and H. SCHMIEDING, The Future of Europe’s Economy: Disaster or Deliverance? (Centre for European Reform & LSE, September 2013).
PISANY-FERRY, Jean, The Euro Crisis and Its Aftermath, Oxford, Oxford University Press, 2014.
TSOUKALIS, Loukas, The Unhappy State of the Union: Europe Needs a New Grand Bargain, London, Policy Network, 2014 http://www.policy-network.net/publications/4602/The-Unhappy-State-of-the-Union