Τελετή Ορκωμοσίας 2018

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος

στην Τελετή Ορκωμοσίας των Διπλωματούχων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(Σειρά Εισαγωγής 2015)

 την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00
 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου
(Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ